Start Particulier   Zakelijk   Nieuws
empty   empty   empty   empty
Henk Mulderij - Financieel advieskantoor Tel: 0528 - 26 04 15
           
             
Online verzekeren


  Particulier Verzekering Hypotheek Leningen Pensioen Even voorstellen Contact
empty empty empty empty empty empty empty empty
       
  Verzekering verzekeringRecreatiehuisverzekering


   
 

De recreatiehuisverzekering die wij aanbieden is prima geschikt om een tweede woning en de inboedel in die tweede woning te verzekeren. Recreatiewoningen in Nederland, in België, Luxemburg en in een brede strook van Duitsland tot 100 kilometer over de grens kunnen op deze polis worden verzekerd.

Voor het recreatiehuis zelf kunt u kiezen uit drie dekkingsvormen:
* Beperkt: hier is schade aan het recreatiehuis verzekerd als de schade is veroorzaakt door: Brand en ontploffing, blikseminslag en inductie, inbraak, storm en luchtverkeer. Verder is er dekking voor: Bereddingskosten, Expertisekosten en tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag Opruimingskosten, Noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van het verzekerde en Extra kosten voor maatregelen die verzekerde na een gedekte gebeurtenis op overheidsvoorschrift moet treffen.
* Uitgebreid: naast de gedekte gevaren onder de rubriek Beperkt zijn bij de rubriek Uitgebreid eveneens verzekerd, schade aan het recreatiehuis veroorzaakt door: regen, hagel, sneeuw en smeltwater, water en stoom uit waterleiding en centrale verwarmingsinstallaties, onvoorzien uitstromen van olie, rook en roet, aanrijding en aanvaring, vandalisme na wederrechtelijk binnendringen. Er is bovendien vergoeding van: herstelkosten van de tuin ontstaan door schade aan het recreatiehuis door een gedekte gebeurtenis, tot 10% van het voor het recreatiehuis verzekerde bedrag en huur van een vervangend verblijf tot ten hoogste € 125,- per dag met een maximum van € 1.250,- per gebeurtenis, als het recreatiehuis door een gedekte gebeurtenis onbewoonbaar wordt.
* Alle Gevaren dekking: Naast de genoemde gebeurtenissen onder de dekking Uitgebreid verzekert deze dekking ook schade aan het recreatiehuis veroorzaakt door iedere andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Schade veroorzaakt door geleidelijk werkende (weers)invloeden, grondverzakking, ongedierte en ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden zijn niet verzekerd. Bij de dekking Alle Gevaren geldt een eigen risico van € 100,- voor schade die is ontstaan als gevolg van een gebeurtenis die niet onder de dekking Uitgebreid voorkomt. Voor die groep geldt namelijk geen eigen risico, behalve bij stormschaden. Ook daar bedraagt het eigen risico € 100,-- per gebeurtenis.
Het glas in de recreatiewoning is standaard meeverzekerd.
Inboedel kan worden meeverzekerd op de recreatiehuisverzekering.
Bij de inboedel wordt de schadevergoeding berekend op basis van nieuwwaarde. Voor schade door diefstal van kostbaarheden, waaronder computer-, beeld- en geluidsapparatuur, wordt maximaal 50% van de verzekerde waarde vergoed.
De inboedelschade dekking omvat exact dezelfde dekking als die voor het recreatiehuis zelf.
Ook als u de recreatiewoning verhuurt kunt u de verzekering afsluiten. Hiervoor betaalt u wel een premietoeslag.
 

  Maak een afspraak voor persoonlijk advies

 
 
Meest afgesloten:
advies Autoverzekering
advies Uitvaartverzekering
advies Rechtsbijstand
advies Reisverzekering


 
Ons kantoor

Schutstraat 143
7907 CD Hoogeveen

Tel: 0528 - 26 04 15 
Bel mij
 Particulier
- Verzekeringen
- Hypotheken
- Financieringen
- Pensioenen
Zakelijk
- Verzekeringen
- Hypotheken
- Financieringen
- Pensioenen
Meest afgesloten
- Autoverzekering
- Uitvaartverzekering
- RechtsbijstandDownloads
- Dienstverleningsdocumenten
- Voorwaarden HMFA
- Dienstenwijzer HMFA
- Klachtenprocedure HMFA


Contact
- Advieskantoor Hoogeveen
- Even voorstellen
- Contactgegevens

Privacykaart
Privacystatement


Webdesign - Eyemedia
 Erkend Hypotheek adviseur Adviseurs in Financiële Zekerheid Henk Mulderij is aangesloten bij Kifid, Onpartijdige hulp bij financiële geschillen