Start Particulier   Zakelijk   Nieuws
empty   empty   empty   empty
Henk Mulderij - Financieel advieskantoor Tel: 0528 - 26 04 15
           
             
Online verzekeren


  Particulier Verzekering Hypotheek Leningen Pensioen Even voorstellen Contact
empty empty empty empty empty empty empty empty
       
  Verzekering verzekeringEvenementenverzekering


   
 

Bij de Evenementenverzekering worden de financiële risico’s die verbonden zijn aan het organiseren van een evenement beperkt tot een minimum. Geen evenement is hetzelfde. Daarom vraagt het een echt om een maatwerkverzekering. Dat maatwerk kan worden geleverd door de verschillende rubrieken die te verzekeren zijn. Zowel afzonderlijk als in combinatie:

Niet doorgaan van het evenement:
Hierbij worden de kosten gedekt die tevergeefs gemaakt zijn, omdat het evenement niet door kan gaan, moet worden uitgesteld, voortijdig moet worden afgebroken of tijdelijk moet worden onderbroken. Stel bijvoorbeeld dat de zaal waar het evenement moet gaan plaatsvinden, vlak ervoor afbrandt; de catering is geregeld en de uitnodigingen zijn de deur uit. Ook de kostbare audiovisuele ondersteuning is geboekt. Of de jubilaris wordt plotseling ziek. En neem de situatie dat de bus met gasten betrokken raakt bij een ongeval. Al deze dingen kunnen gebeuren. De oorzaak van het niet doorgaan van het evenement moet buiten uw wil liggen (m.a.w.: het moet gaan om een onzeker voorval) Weersomstandigheden en het niet verschijnen van personen vallen niet onder déze rubriek maar zijn wel apart mee te verzekeren.

Niet verschijnen van personen:
Deze rubriek dekt het risico dat voor het evenement onmisbare personen (bijvoorbeeld de jubilaris, de modekoning of de band waar alles om draait) niet verschijnen door plotselinge ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerden dienen bij het aangaan van de verzekering gezond en niet ouder dan 60 jaar te zijn. (hoe zit dat met stellen die 50, 60 jaar of meer getrouwd zijn?)

Aansprakelijkheid:
Hierbij wordt de schade aan derden die door de organisatoren of hun medewerkers is veroorzaakt gedekt. Er geldt een WA-dekking van € 500.000,- per evenement met een eigen risico van € 125,-.
De premie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal bezoekers, de tijdsduur en het karakter van het evenement.
Ongevallen:
Deze rubriek dekt het ongevalrisico van (naar keuze) de organisatoren, medewerkers en deelnemers gedurende de tijd dat het evenement plaatsvindt en op de daarvoor bestemde locatie. De maximale uitkering bij overlijden bedraagt €  500.000,- en bij blijvende invaliditeit € 1.000.000,-. De premie is onder meer afhankelijk van het aantal bezoekers (meer of minder dan 1.000 personen).

Objecten:
Hier geldt een dekking bij schade door storm, brand, ontploffing, kortsluiting of diefstal na braak. Voor diefstal na braak aan een tent wordt alleen uitkering verleend als de tent permanent wordt bewaakt. De premie wordt mede bepaald door de locatie van het object (binnen of buiten het gebouw waar het evenement plaatsvindt).

Regen:
Deze rubriek dekt het risico van niet (langer) doorgaan of uitstellen van het evenement indien er meer regen valt dan vooraf binnen de polis is overeengekomen. De rubriek Regen kan alleen worden afgesloten in combinatie met andere rubrieken. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de verzekering minimaal 30 dagen vóór het evenement moet worden afgesloten.
 

  Maak een afspraak voor persoonlijk advies

 
 
Meest afgesloten:
advies Autoverzekering
advies Uitvaartverzekering
advies Rechtsbijstand
advies Reisverzekering


 
Ons kantoor

Schutstraat 143
7907 CD Hoogeveen

Tel: 0528 - 26 04 15 
Bel mij
 Particulier
- Verzekeringen
- Hypotheken
- Financieringen
- Pensioenen
Zakelijk
- Verzekeringen
- Hypotheken
- Financieringen
- Pensioenen
Meest afgesloten
- Autoverzekering
- Uitvaartverzekering
- RechtsbijstandDownloads
- Dienstverleningsdocumenten
- Voorwaarden HMFA
- Dienstenwijzer HMFA
- Klachtenprocedure HMFA


Contact
- Advieskantoor Hoogeveen
- Even voorstellen
- Contactgegevens

Privacykaart
Privacystatement


Webdesign - Eyemedia
 Erkend Hypotheek adviseur Adviseurs in Financiële Zekerheid Henk Mulderij is aangesloten bij Kifid, Onpartijdige hulp bij financiële geschillen